Japanease Chinese English
Home - A Directory of People Who were connected with Sun Yat-sen in Japan

◇Directory/List of Names(や行)◇

     

 

 • 八木林作
 • 安井謙吉
 • 安川敬一郎
 • 安河内
 • 安田善三郎
 • 安永駒三郎
 • 安永三郎
 • 安永東之助
 • 八角三郎
 • 矢田七太郎
 • 柳沢保恵
 • 柳田国男
 • 柳原園南
 • 矢野荘三郎
 • 矢野鉄吉(北海浪士)
 • 山井利男
 • 山内嵓
 • 山県有朋
 • 山川均
 • 山川義太郎
 • 山口四郎
 • 山口政二
 • 山口昇
 • 山口まき
 • 山座円次郎
 • 山崎覚次郎
 • 山崎幸内
 • 山崎宗吾
 • 山崎庸倫
 • 山崎與藤次
 • 山崎
 • 山路成夫
 • 山下稲
 • 山下吉十郎
 • 山下敬太郎
 • 山科多久馬
 • 山田喜代
 • 山田純三郎(子純)
 • 山田民子
 • 山田昇(渋川一郎)
 • 山田良政
 • 大和宗吉
 • 山中峰太郎
 • 山根重武
 • 山林秀雄
 • 山村吾市
 • 山本権兵衛
 • 山本貞美
 • 山本三郎
 • 山本条太郎
 • 山本次郎
 • 山本聖峰(慎平)
 • 山本忠(安男、安久、安夫)
 • 山本達雄
 • 山本俊麿
 • 山本彦郎
 • 山本安夫
 • 山本良三郎
 • 山本
 • 結城虎五郎
 • 雪沢千代治
 • 行友
 • 由良崎誠
 • 与倉太郎
 • 横田英之助
 • 横山賀前
 • 芳川寛治
 • 吉倉汪聖
 • 吉沢吉次
 • 吉住慶二郎(慶次郎)
 • 吉田磯吉
 • 吉田茂
 • 吉田正平
 • 吉田親一
 • 吉田新三郎
 • 吉田忠真
 • 吉田藤太
 • 吉田俊雄
 • 吉田
 • 吉田
 • 吉谷磯一
 • 吉富完爾
 • 吉野作造
 • 由丸佑正
 • 吉見
 • 吉村常次郎
 • 依田四郎
 • 米内光政
 • 米倉かほる
 • 米田
 • 米山清太郎
 

Sun Yat-sen Memorial Hall
2051, Higashi Maiko-cho, Tarumi-ku, Kobe, Hyogo Pref., 655-0047, Japan
TEL  +81-(0)78-783-7172  FAX  +81-(0)78-785-3440
Copyright(c)2008 Sun Yat-sen Memorial Foundation. All rights reserved