Japanease Chinese English
Home - A Directory of People Who were connected with Sun Yat-sen in Japan

◇Directory/List of Names(な行)◇

     

 

 • 内藤湖南(虎次郎)
 • 内藤正義
 • 内藤
 • 中熊太郎
 • 中井喜太郎
 • 長江清介(永江、青介)
 • 長江虎臣
 • 中小田運次郎
 • 中川恒次郎
 • 中川伝蔵
 • 中久喜信周
 • 中沢家康
 • 中島勝次郎
 • 中島金吾
 • 中島久万吉
 • 中島行一
 • 中島縫二
 • 中島
 • 永島忠重
 • 長島隆二
 • 中田郡治(群次)
 • 仲田敬義
 • 永田耕堂
 • 長田実
 • 中西重太郎
 • 中西正樹
 • 中野熊五郎
 • 中野徳次郎
 • 中野寅吉
 • 中野ノブヲ
 • 中野武営(随郷)
 • 中野正剛(耕堂)
 • 長野益雄
 • 長野義虎
 • 中橋徳五郎
 • 中原
 • 中村進午
 • 中村弼
 • 中村利勝
 • 中村万蔵
 • 中村弥六
 • 中村雄次郎
 • 中村是広
 • 中村利助
 • 中家仲助
 • 中安信三郎
 • 中山佐之助
 • 中山説太郎
 • 中山太一
 • 鍋島直大
 • 奈良武次
 • 楢原陳政
 • 成田惟忠
 • 成田武司
 • 成富半三郎
 • 西尾大次郎
 • 西岡竹次郎
 • 西川荘三
 • 西川四郎
 • 西川徳三郎
 • 錦織剛誠(剛清)
 • 西島良爾(函南)
 • 西田畊一(耕一)
 • 西松
 • 西村竹四郎
 • 西村彦馬
 • 西村八重吉
 • 西村
 • 西本銀次郎
 • 西山
 • 新渡戸稲造
 • 二宮靖
 • 丹羽翰山
 • 額田傅七
 • 根岸治衛門
 • 根岸
 • 根津一
 • 根本正
 • 野入三郎
 • 野口忠雄
 • 野口多内
 • 野崎四郎
 • 野添宗三
 • 野田卯太郎
 • 野田道三
 • 野田兵次郎
 • 野田兵太郎
 • 野中保教(林一郎)
 • 野村岩蔵
 • 野村淳治
 

Sun Yat-sen Memorial Hall
2051, Higashi Maiko-cho, Tarumi-ku, Kobe, Hyogo Pref., 655-0047, Japan
TEL  +81-(0)78-783-7172  FAX  +81-(0)78-785-3440
Copyright(c)2008 Sun Yat-sen Memorial Foundation. All rights reserved